PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ SINH VIÊN 

1. Giới thiệu Giải pháp quản lý hồ sơ Sinh viên Online:

            - Phần mềm quản lý hồ sơ sinh viên được xây dựng trên nền tảng hiện đại Microsoft.NET và cơ sở dữ liệu SQL Server nhằm mục đích hỗ trợ nhà trường trong công tác quản lý sinh viên.
            - Phần mềm hỗ trợ đa người dùng trên nền Web, người dùng có thể dễ dàng sử dụng phần mềm thông qua mạng nội bộ của trường hoặc mạng internet.
            - Phần mềm được thiết kế cho phép đáp ứng lưu trữ dữ liệu với khối lượng lớn (trên 20 ngàn sinh viên), các tính năng dễ sử dụng, linh hoạt, tốc độ tìm kiếm dữ liệu cao.
            - Phần mềm hỗ trợ đầy đủ các thống kê, báo cáo theo quy định của Bộ Giáo Dục.             

Giao diện quản lý hồ sơ sinh viên - trang chủ

Hình tổng quan giao diện phần mềm quản lý hồ sơ sinh viên 

2. Mô hình hoạt động phần mềm quản lý sinh viên:

Mô hình hoạt động phần mềm quản lý sinh viên 

3. Tính năng hệ thống quản lý sinh viên:

3.1.   Quản lý sinh viên:

3.1.1.       Học bổng

3.1.2.       Khen thưởng

3.1.3.       Biến động

3.1.4.       Vay vốn

3.1.5.       Học tập

3.1.6.       Rèn luyện

3.1.7.       Tốt nghiệp

3.1.8.       Nội-ngoại trú

3.1.9.       Làm thêm

3.1.10.   Kỷ luật

3.1.11.   Khen thưởng tập thể

3.2.   Tìm kiếm & Lọc dữ liệu sinh viên:

3.2.1.      Tìm kiếm: hỗ trợ tìm theo nhiều tiêu chí như: Tên, Mã số sinh viên, Hộ khẩu, Lớp, Khóa, Ngành, Hệ đào tạo…

3.2.2.      Tìm kiếm lọc sinh viên vay vốn

3.2.3.      Tìm kiếm lọc sinh viên nhận học bổng

3.2.4.      Tìm kiếm lọc sinh viên theo biến động

3.2.5.      Tìm kiếm lọc sinh viên bị kỹ luật

3.2.6.      Tìm kiếm lọc sinh viên được khen thưởng

3.2.7.      Tìm kiếm lọc sinh viên làm thêm, kết quả học tập

3.3.   Chức năng báo cáo thống kê: 

 Cho phép thống kê theo từng lớp hoặc toàn trường

3.3.1.       Thống kê HSSV theo cơ cấu xã hội

3.3.2.       Báo cáo số liệu HSSV nước ngoài

3.3.3.       HSSV diện chính sách

3.3.4.       Kết quả học tập, rèn luyện HSSV

3.3.5.      Thống kê HSSV được khen thưởng

3.3.6.      Thống kê Tập thể được khen thưởng

3.3.7.      Thống kê HSSV bị kỷ luật

3.3.8.      Danh sách HSSV bị kỷ luật

3.3.9.      DS HSSV liên quan tệ nạn ma túy

3.3.10.  Thống kê biến động HSSV

3.3.11.  Thống kê HSSV vay vốn tín dụng

3.3.12.  Thống kê HSSV làm thêm

3.3.13.  Thống kê HSSV tốt nghiệp

3.3.14.  HSSV nhận học bổng & TCXH

3.4.   Quản lý hệ thống :

3.4.1.      Quản lý & phân quyền sử dụng

3.4.2.       Sao lưu dữ liệu

3.4.3.       Định nghĩa danh mục & tham số hệ thống

3.4.3.1.            Thông tin trường: Tên trường, địa chỉ, điện thoại, website…

3.4.3.2.            Danh mục Hệ đào tạo       

3.4.3.3.            Danh mục Khóa học         

3.4.3.4.            Danh mục Ngành đào tạo    

3.4.3.5.            Danh mục Lớp học          

3.4.3.6.            Danh mục Tổ chức/Đoàn thể 

3.4.3.7.            Danh mục Quốc tịch        

3.4.3.8.            Danh mục Dân tộc          

3.4.3.9.            Danh mục Khu vực          

3.4.3.10.        Danh mục Tỉnh/Thành phố   

3.4.3.11.        Danh mục Quận/Huyện       

3.4.3.12.        Danh mục Xuất thân        

3.4.3.13.        Danh mục Xếp loại         

3.4.3.14.        Danh mục Đối tượng ưu đãi 

3.4.3.15.        Danh mục Đối tượng xã hội 

3.4.3.16.        Danh mục Cấp khen thưởng  

3.4.3.17.        Danh mục Vi phạm          

3.4.3.18.        Danh mục Xử lý vi phạm    

3.4.3.19.        Danh mục Loại biến động   

3.4.3.20.        Danh mục Loại học bổng    

3.4.4.       Tiện ích quản lý sinh viên:

3.4.4.1.            Hỗ trợ nhập xuất dữ liệu hàng loạt từ Excel.

3.4.4.2.            Báo cáo cho phép xuất sang nhiều định dạng: Excel, Word, PDF…

3.4.4.3.            Hỗ trợ tìm kiếm, lọc dữ liệu đa dạng theo nhiều tiêu chí, cho phép xuất kết quả tìm kiếm sang Excel.

4. Một số hình ảnh về sản phẩm:

Giao diện quản lý hồ sơ sinh viên - trang chủ

Hình 1. Màn hình chính phần mềm quản lý sinh viên


Thanh công cụ phần mềm quản lý sinh viên
Hình 2. Thanh công cụ quản lý sinh viên


Thông tin học bổng - phần mềm quản lý sinh viên
Hình 3. Một Form chức năng - thông tin học bổng sinh viên

Nhập liệu từ Excel phần mềm quản lý sinh viên

Hình 4. Nhập dữ liệu danh sách sinh viên từ Excel

Tính năng tìm kiếm nâng cao - phần mềm quản lý sinh viên

Hình 5. Một form tìm kiếm lọc dữ liệu sinh viên theo nhiều điều kiện


Thống kê báo cáo số liệu sinh viên
Hình 6. Một báo cáo mẫu - Báo cáo số liệu sinh viên nước ngoài


Thông tin nhà trường - phần mềm quản lý sinh viên
Hình 7. Cấu hình thông tin trường


Phân quyền phần mềm quản lý sinh viên
Hình 8. Form thêm & phân quyền người dùng


Sao lưu hệ thống phần mềm quản lý sinh viên
Hình 9. Form sao lưu dữ liệu

5. Dùng thử sản phẩm:

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại 01999010101 hoặc email [email protected] để được nhân viên của chúng tôi tư vấn và thiết lập tài khoản dùng thử hoàn toàn miễn phí.