VinaAS cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu, mô hình hóa, xử lý số liệu đo đạc, tính toán tự động... giúp giải quyết các vấn để phức tạp chuyên biệt trong các ngành dầu khí, xây dựng một cách nhanh chóng, chính xác. Với đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao, VinaAS đã phát triển thành công các sản phẩm chuyên biệt, đặc thù cho các lĩnh vực đòi hỏi độ phức tạp và tính chính xác cao.